Viziunea Eco-Bio-Economiei este de a dezvolta durabil bunăstarea omenirii sub toate formele, printr-o economie a viitorului, pusă în slujba vieţii oamenilor, prin utilizarea raţională a resurselor de mediu. Eco-Bio-Economia este o încercare ştiinţifică, economică şi filozofică, dedicată dezvoltării sănătăţii integrate a mediului, a bunăstării umanităţii, printr-un un concept integrat multipolar eco-bio-economic, care promovează Puterea Verde Agroalimentară (Agrifood Green Power Power[1]) şi Dezvoltarea Durabilă Inteligentă Integrată (Smart Sustainable Integrated Development) a viitorului printr-o economie a viitorului, pusă în slujba vieţii oamenilor, prin utilizarea raţională a resurselor de mediu.

Eco-Bio-Economia poate fi considerată o  încercare pentru o nouă viziune comună  eco-economică și bio-economică, care reuneşte într-un format integrator:  economia, ecologia, biodiversitatea, eco-economia şi bio-economia şi care se focalizează pe  dezvoltarea durabilă inteligentă integrată a lumii. La toate aceste domenii, Eco-Bio-Economia poate genera Eco-Bio-Politici și Eco-Bio-Strategii de viitor și  permite contribuţia ideilor valoroase ale  economiei sociale, excelenţei şi „calităţii în toate”, ale economiei bunăstării, ale solidarităţii, responsabilităţii sociale şi corporative, ca elemente de aplicat pe viitor şi care ar putea fi utilizate integrat şi practic într-o lume multipolară pentru un mediu sănătos şi ecologic, pentru asigurarea şi promovarea unei dezvoltări economice durabile, inteligente, creative, inovative. Dar aici, decizia politică la nivel înalt şi utilizarea instrumentelor diplomatice moderne, sunt catalizatorul aşteptat, dar şi necesar unei ecuaţii eco-bio-politice şi economice globale,
de succes.


[1] Alexandru T. Bogdan şi co-autori (2010), Prospects of Agrifood Green Power in 2050 and Forecasting for 2100 with Sustenable Solutions Based on Ecobioeconomics new Paradigm, Bulletin UASVM Animal Science and Biotechnologies, 67(1-2)/2010, Print ISSN 1843-5262; Electronic ISSN 1843-536X