Dezvoltarea Durabilă Inteligentă Integrată, Puterea Verde Inteligentă Integrată şi Sănătatea Integrată a Mediului într-o lume globalizată  sunt aici, sintagme noi, aplicabile în viitorul cel mai apropiat, dedicate dezvoltării economiei, ecologiei, biodiversităţii, eco-bio-economiei şi a unui mediu sănătos. La aceste domenii de dezvoltare şi de reflecţie, se pot adăuga  noi abordări legate de Managementul Verde, Calitatea Verde, Energia Verde, Economia Verde, Afacerile Verzi spre o Revoluţie Verde ‘soft’ şi spre bunăstarea umanităţii,  spre o Putere Verde Durabilă Inteligentă. În contextul unei gândiri eco-bio-economice globalizate, prof. univ. dr. dr. h.c. Alexandru T. Bogdan, membru corespondent al Academiei Române, iniţiatorul Eco-Bio-Economiei, introduce conceptul de Sănătate Integrată a Mediului într-o lume globalizată (Integrated Environment Health in a globalized world), ca fiind o sănătate olimpică, o sănătate multidimensională, globală, integrativă, o sănătate a oamenilor, a plantelor, a animalelor, a apei și a pământului, pentru un mediu sănătos:“O minte sănătoasă, într-un corp sănătos, într-o lume sănătoasă cu un mediu sănătos”, (orig. A.T. Bogdan, mai 2011). Sănătatea mediului (785 milioane de citări în internet) se ocupă de toate aspectele naturale sau proiectate de om, care pot afecta sănătatea umană. Alţi termeni se referă la disciplina sănătăţii mediului înconjurător şi la protecţia sănătăţii publice a mediului şi a oamenilor.

În acelaşi context eco-bio-economic, Sănătatea integrată a mediului (Integrated Environment Health), Siguranţa şi Securitatea Alimentară (Food Safety and Security), Biodiversitatea integrată (Integrated Biodiversity), Bioetica Integrată (Integrated Bioethics) sunt
considerate a fi elemente cheie ale unei Dezvoltării Durabile Inteligente Integrate.  Sănătatea integrată a mediului este o sănătate a tuturor acelora, care alcătuiesc viaţa (“bios-ul”): oameni, plante, animale, ape, aer, păduri, sol.