Sintagma Dezvoltarea Durabilă Inteligentă (Smart Sustainable Development) se adresează unei abordări inteligente a dezvoltării durabile prin utilizarea conceptelor legate de eco-bio-economie, inovare şi calitate. Sintagma  Dezvoltarea Durabilă Inteligentă Integrată (Integrated Smart Sustainable Development) este lansată pentru a stimula interrelaţionarea unor concepte eco-economice, bio-economice, de economie, de biologie, de biodiversitate, de ecologie şi calitate verde cu integrarea unor noi domenii de abordare cum sunt: eco-bio-economia, puterea verde agroalimentară, diplomaţia internaţională, eco-bio-diplomaţia, economia globala, dezvoltarea durabilă. Pentru a asigura o dezvoltare durabilă integrată a mediului înconjurător, dar şi a afacerilor, a comunităţilor şi a bunăstării economice, noi factori cheie de abordat, ar putea fi: integrarea principiilor privind calitatea şi inovarea, managementul calităţii totale, îmbunătățirea continuă, excelenţa de afaceri şi organizaţională, calitatea verde, dar şi promovarea de politici globalizate şi de planuri de acţiune cu măsuri active pentru  o sănătate integrată a mediului înconjurător, a biodiversităţii pentru o dezvoltarea durabilă în toate domeniile vieţii.