Anunț de intenție privind identificarea de parteneri din mediul economic privat pentru proiect POC 2014-2020, acţiunea 1.2.3. „Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe”.

TRANSFER DE CUNOŞTINŢE ŞTIINŢIFICE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC INOVATIV ÎN BIOECONOMIA ZOOTEHNICĂ ŞI MEDICALĂ VETERINARĂ, PRIN DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI PRIORITARĂ A PATRIMONIULUI GENETIC NAŢIONAL

 

Vezi pdf  aici:  Anunt de intentie CSCBAS