La începutul anilor ’70, apar citări şi menţionari în literatura internaţională, privind diverşi termeni eco-verzi: Politica ecologică[1], Politici de mediu, Diplomaţia mediului înconjurător, Diplomaţia ecologică[2], Eco-diplomaţia[3],[4], Economia ecologică[5], Economia verde[6] (103 milioane de citări pe internet), Noua economie a naturii, toate aceste expresii fiind utilizate pentru a maximiza importanţa protejării mediului înconjurător, utilizarea energiilor nepoluante, conservarea habitatului planetar, protejarea vietii, punerea in valoare a resurselor naturale ale planetei şi conservarea acestora, promovarea politicilor de protecţie a mediului prin educaţie ecologica şi prin diplomaţie ecologică.

 „Economia Verde” (peste 3,8 milioane de citări pe internet) şi „Politicile Verzi” (20600 citări pe internet) sunt dintre cei mai preferaţi termeni pentru uzul publicului. Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu -UNEP- United Nations Environment Programme (mediul pentru dezvoltare) a dezvoltat o definiţie de lucru pentru Economia Verde ca o economie care poate da rezultate în îmbunătăţirea bunăstarii omenirii şi a echităţii sociale, în timp ce sunt reduse semnificativ riscurile de mediu şi pierderile ecologice. Economia Verde este o economie:

  • low carbon
  • eficienta cu resursele şi
  • incluzivă social.

Economia Verde este una a cărei creştere în venituri şi în oportunităţi de angajare a forţei de muncă este condusă prin investiţii publice şi private care reduc emisiile de carbon şi poluarea, întăresc eficienţa energetică şi previn pierderea biodiversităţii şi serviciile ecosistemelor. Aceste atitudini trebuie să fie catalizate şi sprijinite de sistemul de cheltuieli publice, reforme şi Politici Verzi şi multe reglementări. Iniţiativa pentru Economie verde a UNEP[7], lansată la finele lui 2008, constă în teme variate a caror obiectiv general este de a furniza analize şi sprijinul legislativ necesar pentru investiţiile în sectoarele verzi şi în asanarea sectoarelor neprietenoase cu mediul. Conform UNEP, Iniţiativa Economiei Verzi include trei tipuri de activităţi:

  • Realizarea unui Raport al Economiei Verzi şi de materiale de cercetare, care vor analiza din punct de vedere macroeconomic, al durabilităţii şi al reducerii implicaţiilor sărăciei prin investiţii verzi într-o gamă de sectoare de la energii regenerabile la agricultură durabilă şi furnizarea direcţiilor politicilor, care pot cataliza creşterea investiţiilor în aceste sectoare;
  • Furnizarea de servicii de consultanţă asupra căilor de implementare a unei economii verzi în alte state;
  • Stimularea pe scară largă a cercetării, organizaţii non-guvernamentale, afaceri şi partenerii ONU în implementarea Iniţiativei Economiei Verzi.

Dincolo de UNEP, Iniţiativa Economiei Verzi este unul din cele nouă iniţiative ale Naţiunilor Unite – largi Iniţiative Comune de Criză (UN-wide Joint Crisis Iniţiatives, JCI) lansate de UN System’s Chief Executives Board în 2009. În acest context, Iniţiativa include o gamă largă de activităţi de cercetare şi evenimente de dezvoltare a capacităţilor instituţionale în peste 20 de agenţii ale ONU, incluzând Instituţiile de la Breton Woods, ca şi a Unui grup de Management pentru Economia Verde (Issue Management Group – IMG on Green Economy), lansat în Washington, DC, în Martie 2010.


[1] Vandana Asthana, The Politics of Enviroment-a profile, APH Publishing, 1992
[2] Mark R. Amsutz,
International Conflict and Cooperation:an introduction to world politics, McGraw Hill, 1998
[3] Raymond David A., Education in Eco-Diplomacy, Journal of Environmental Education, 1974
[4] Gardner, Richard N., Negotiating survival: four priorities after Rio, Council of Foreign Relations, Press New York, 1992
[5] ISEE-The International Society for Ecological Economics, www.ecoeco.org
[6] http://www.unep.org/greeneconomy/GreenEconomyReport
[7] http://www.unep.org/greeneconomy/AboutGEI/WhatisGEI