Eco-Bio-Economia poate introduce Eco-Bio-Managementul în direcții globale economice, de afaceri, de mediu şi în aspectele vieții sociale, ca pe un mod eco-bio-economic performant de a conduce și organizaun management verde, performant, durabil, inovativ eco-economic și bio-economic - aplicabil în dezvoltarea durabilă, în conservarea resurselor, în protecția biodiversității și mediului înconjurător, pentru o dezvoltare durabilă a lumii, a mediului de afaceri, a comunităţilor şi a operatorilor economiei sociale. Acesta introduce și alte sintagme posibile ca Eco-Bio-Business sau Eco-Bio-Green-Business, cu obţinerea ca rezultat final într-o ‘ecuaţie verde’ a satisfacţiei consumatorilor/ clienților  şi a tuturor parţilor interesate, în contextul unei eco-bio-economii europene şi internaţionale. În arena globala a Eco-Bio-Economiei și a dezvoltării durabile, Eco-Bio-Managementul se poate dezvolta spre un Management Inteligent Durabil (Smart Sustainable Management), definit ca un eco-bio-management al viitorului, eco-bio-durabil, inteligent, armonios, integrat şi inovativ, dedicat dezvoltării durabile inteligente și eco-bio-îmbunătățirii continue, bunăstării și îmbunătățirii calității vieții, prin folosirea inovativă și rațională a resurselor de mediu.