Investiţia în patrimoniul mondial public – biodiversitatea, protecţia mediului, dezvoltarea durabilă, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii sociale, combaterea terorismului, dezvoltarea continuă a bunăstării economice mondiale, promovarea unui mediu înconjurător sănătos, conservarea inteligentă a resurselor Terrei, combaterea încălzirii globale, combaterea şomajului, dezvoltarea afacerilor în context eco-bio-economic, promovarea unor instrumente diplomatice eco-bio-economice, siguranţa alimentară, siguranţa sănătăţii publice etc., sunt numai câteva teme de reflecţie a unei lumi moderne inteligente, care pot fi ataşate spre dezvoltare filozofiei de tip “SMART POWER” şi inteligenţei contextuale mondiale pentru o Dezvoltare Durabilă Inteligentă (Smart Sustainable Development) printr-o Diplomaţie Durabilă Inteligentă (Smart Sustainable Diplomacy), care poate fi ingredientul cheie de succes al Excelenţei şi Inteligenţei Diplomatice în Afacerile Externe dedicate Mediului şi Eco-Bio-Economiei (SMART & Excellence in Environmental and Eco-Bio-Economic Affairs).

 

Definiţie: Eco-Bio-Diplomaţia este o diplomaţie inteligentă a viitorului, dedicată unei Dezvoltării Durabile Inteligente Integrate a planetei Pământ şi a Umanităţii, prin cooperarea internaţională între naţiuni, prin promovarea Eco-Bio-Economiei, a bunăstării globale, a calităţii vieţii, prin folosirea inovativă şi raţională a resurselor de mediu.

 Astfel, Eco-Bio-Diplomaţia (Eco-Bio-Diplomacy) – un nou concept -  poate fi considerată o diplomaţie a bios-ului, a mediului în context economic şi social, care să promoveze specializarea în domeniul Eco-Economiei a Bio-Economiei şi a conceptelor integrate ale unei Eco-Bio-Economii globalizate, care poate deschide oportunităţi şi opţiuni de colaborare în relaţiile internaţionale dintre statele lumii, instituţii, organizaţii la diverse nivele de decizie şi de executie. Eco-Bio-Diplomaţia, poate fi văzută în viitor, ca un nou orizont filozofic durabil, care, să vină în sprijinul eforturilor diplomaţiei moderne pentru anii 2020-2050.

Diplomaţia Durabilă Inteligentă (Smart Sustainable Diplomacy), utilizând conceptele dezvoltării durabile, a eco-bio-economiei şi cele legate de de atractivitatea “smart power” şi de “inteligenţa contextuală”, poate deschide un dialog diplomatic şi politic multiconceptual, autentic, într-un context globalizat multicultural – axat pe valori demonstrabile şi pe realitatea poveştilor de succes – destinate să informeze, să influenţeze, să sprijine şi să promoveze pro-activ eco-bio-economic activităţile de
promovare la nivel naţional, transnaţional şi internaţional, către o dezvoltare durabilă inteligentă şi integrată a lumii moderne globalizate.  Pe de altă parte, o Diplomaţie Durabilă Inteligentă Integrată (Smart Integrated Sustainable Development) va stimula o dezvoltare social-economică durabilă integrată a lumii, îmbunătăţirea sănătăţii publice, eco-bio-economia, o economie inteligentă a bunăstării şi o înaltă calitate a vieţii prin managementul calităţii şi îmbunătăţire continuă, în contextul relaţiilor internaţionale dintre naţiuni, pentru o sănătate integrată a Terrei şi a bunăstării omenirii spre o Economie Durabilă a Bunăstării (Smart Sustainable Welfare Economy). Nivelele de abordare pot fi interdisciplinare, multipolare, multiculturale şi geopolitice.

Lumea creşte… lumea evoluează, astfel, s-ar putea considera cel putin 3 direcţii de abordare calitativă şi inovativă, aplicabile în domeniile diplomaţiei moderne de azi, prin elemente de Diplomaţie Durabilă Inteligentă Integrată, de Eco-Bio-Diplomaţie, astfel:

  • Quality Innovative Eco-Bio-Diplomacy – o diplomaţie care promovează calitatea, eco-bio-calitatea, eco-bio-inovarea şi excelenţa în cooperare în relaţiile internaţinale;
  • Public Eco-Bio-Diplomacy – Eco-Bio-Diplomaţia Publică – o diplomaţie publică care promovează o sănătate publică integrată a umanităţii şi bunăstarea acesteia în context global eco-bio-economic;
  • Smart Eco-Bio-Diplomacy (Smart Sustainable Diplomacy) – o diplomaţie care promovează Dezvoltarea Durabilă Inteligentă, o diplomaţie integrată smart power într-un context global eco-bio-economic multipolar, pentru dezvoltarea relaţiilor internaţionale şi a cooperarii globale.

 

Eco-Bio-Diplomaţia este un concept nou, care poate aspira la promovarea viziunii Eco-Bio-Economiei la nivel global, utilizând canalele diplomatice de specialitate, în egală măsură, utilizând arta şi inteligenţa diplomaţiei moderne publice, în activităţile de relaţii internaţionale şi de cooperare la toate nivelurile.
Ca orice alt sistem uman şi profesional, lumea diplomatică tinde spre dezvoltare, rafinare şi autodezvoltare (vezi piramida nevoilor Maslow[1]).[1] . Maslow, A Theory of Human Motivation, Psychological Review 50 (4) (1943):370-96.