Aplicarea unui Management Diplomatic Pro-activ şi a unui Leadership Diplomatic Proparticipativ, conceptual propuse a se numi – Managementul Eco-Bio-Diplomaţiei (Eco-Bio-Diplomacy Management) şi Managementul Diplomaţiei Durabile Inteligente (Smart Sustainable Diplomacy Management) – având la bază Eco-Bio-Managementul și Managementul Inteligent Durabil, pot veni în sprijinul dezvoltării managementului acelei diplomaţii de azi şi de mâine, ca un concept integrat, care se va adresa dezvoltării durabile inteligente şi mai ales promovării de politici, strategii, instrumente, măsuri diplomatice eco-bio moderne, de tip hard şi soft, cu metode de implementare şi cu masuri de îmbunătăţire continuă inspirate nu în ultimul rând, de TQM (managementul calităţii totale), Kaizen dar şi de alte tipuri de management al succesului, cuantificabil, utilizând cele-mai-bune-practici în toate, în management, dar şi atractivitatea poveştilor de succes din toate domeniile vieţii, dedicate creşterii inteligente, durabile, incluzive spre bunăstare şi prosperitate. Introducerea unor metode noi de Management Calitativ-Inovativ al resurselor umane, prin motivare şi promovare constantă a valorilor şi a ideilor inovative, prin standardizarea proceselor şi a activităţilor specifice diplomatice, prin dezvoltarea de idei şi de noi proiecte proactive, de campanii specifice, stimulând aplicarea „celor-mai-bune-practici” şi motivând creativitatea, performanţa, inovarea în actul diplomatic ca ştiinţă. „Un Diplomat – Un proiect diplomatic lansat”, ar putea ajuta şi încuraja orice atitudine de management iluminat al relaţiilor internaţionale, de susţinere a diplomaţiei moderne, de azi şi de mâine, pentru asigurarea dezvoltării eco-bio-durabile, în ideea în care fiecare diplomat la nivelul la care a ajuns, ar putea să contribuie personal şi
permanent, cu proiecte proprii calitative, inovative şi constant axate pe o specializare diplomatică continuă, pe îmbunătăţirea continuă a activităţilor de reprezentare în afacerile externe şi în dezvoltarea relaţiilor internaţionale dintre statele lumii.