În lumea de azi, satisfacerea clientului-consumatorului, competitivitatea, maximizarea productivităţii, a calităţii exprimate şi neexprimate[1] şi a profiturilor, sunt chei de bază ale succesului şi performanţei în afaceri şi în politica economică[2]. Pentru asigurarea calităţii vieţii şi pentru promovarea unui viitor responsabil al umanităţii, a unei bunăstări reale şi durabile inteligente, aceste concepte de afaceri ale economiei libere, trebuie armonizate în contextul dezvoltării economice durabile, cu principiile managementului calităţii totale (Total Quality Management, TQM[3]) – un TQM verde (Green TQM), un Eco-Bio-TQM – spre o Calitate verde şi o Eco-Bio-Calitate în toate atitudinile, cu temele eco-bio-economiei şi cu „accente de stil” dedicate solidarităţii şi responsabilităţii corporative la nivel global, spre atingerea unei dezvoltări durabile inteligente integrate mediului şi spre satisfacerea nevoilor clientului final – locuitorii planetei, organizaţiile, afacerile şi cetăţenii statelor lumii. Un exemplu de filozofie pro-activă aplicabilă inclusiv Eco-Bio-Diplomaţiei, printr-o atitudine catre excelenţă, este dat de EFQM – Fundaţia Europeană pentru Managementul Calităţii, aceasta promovează noţiuni privind “Preluarea Responsabilităţii pentru un viitor durabil prin care Organizaţiile de excelenţă îşi înglobează cultura şi principiile etice, valorile clare şi standardele înalte în comportamentul organizaţional, toate acestea permiţându-le să se orienteze către o durabilitate continuă şi îmbunătăţită, economică, ecologică, eco-bio socială.”

„Stimularea Creativităţii şi Inovării
prin care Organizaţiile de excelenţă generează valori şi nivele de performanţă prin inovare continuă şi sistematică prin promovarea creativităţii membrilor sai”
[1] Crosby P.B. (1979). Quality is Free, McGraw-Hill, New York.
[2] Juran J.M. (1989). Juran on Leadership for Quality, An Executive Handbook, The Free Press, New York,
[3] Ahire, S. L. 1997. Management Science- Total Quality Management interfaces: An integrative framework. Interfaces 27 (6) 91-105.