Eco-Bio-Economia este o economie a viitorului, 

pusă în slujba vieţii oamenilor prin utilizarea
raţională a resurselor de mediu

Se cunoaşte de către specialişti, că pe plan mondial, savantul american Lester Brown, unul din pionierii conceptului de dezvoltare ambiental sustenabilă, a lansat în 2001, teoria Eco-Economica[1], în care este subliniată importanţa ecologiei şi a protecţiei mediului inconjurator, în dezvoltarea durabilă a omenirii, un semnal de alarma pentru resursele naturale limitate ale Terrei. “Deficitele ecologice şi economice ne modelează acum nu numai viitorul, ci şi prezentul nostru.”, declara  Lester Brown[2] în octombrie 2010.

De asemenea, în urmă cu 40 de ani, savantul american de origine română Nicholas Georgescu Roegen[3], a lansat conceptul de Bio-Economie, prin care acesta aduce în discuţie rolul omului în ecosistemele antropice, cu necesitatea demonstrată statistic privind bilanţul energetic negativ în cazul consumurilor excesive de materii prime şi lipsa perspectivelor  pentru generaţiile viitoare. Teoria lui Georgescu Roengen, în conceptele Bio-Economiei, are trimiteri umaniste şi putem percepe o focalizare indirect socială, savantul manifestând convingerea că „Bucuria de a trăi este adevăratul scop al activităţii economice”. Plecând de la ideea de contradicţie ştiinţifică între principiul al doilea al termodinamicii şi legea entropiei – creştere economică şi materială nelimitată, versus, utilizarea în exces şi pierderea în final a resurselor naturale ale Terrei, adept al descreşterii economice în acord cu legea fizică a entropiei, savantul trage un semnal de alarmă asupra posibilităţii epuizării resurselor energetice ale lumii, asupra necesitaţii re-echilibrării dezvoltării economice, o economie politică globală, care să respecte principiile biologiei.

Recent, prof. univ. dr. dr.h.c. Alexandru T. Bogdan, membru corespondent al Academiei Române, susţine la mai multe simpozioane naţionale şi internaţionale şi publică în literatura internaţională de specialitate, o încercare de a uni cele două concepte: Eco-Economia, după Lester Brown şi Bio-Economia, după Nicholas Georgescu Roegen, într-o nouă paradigmă: „Eco-Bio-Economie”[4], definită astfel: Eco-Bio-Economia este o economie a viitorului, pusă în slujba vieţii oamenilor prin utilizarea raţională a resurselor de mediu”, (“bios” însemnând ‘viaţă’ şi “oikos” însemnând ‘habitat’ în limba greacă)[5]Ideea generează la rândul său, arene şi spaţii de reflexie pentru specialişti, cercetători şi experţi din diverse domenii conexe, dar şi din alte domenii insuficient explorate până în prezent. Eco-Bio-Economia poate genera noi direcţii de abordare:

  • Eco-Bio-Sanogeneza
  • Eco-Bio-Etica
  • Eco-Bio-Inginerie, dar şi deschideri noi conceptuale: Eco-Bio-Proiecte, Eco-Bio-Concepte, Eco-Bio-Paradigme.

 


[1] Lester Brown, (2001)- Eco-Economy: Building an Economy for the Earth, Earth Policy Institute, Washington
[2] Lester Brown,(2011)- “ Lumea pe marginea prăpastiei.  Cum să prevenim colapsul ecologic şi economic”, Bucuresti, Editura Tehnică,
[3] Roegen Georgescu, N.,(1971)- The Entropy Law and the Economic Process, Mass.: Harvard University Press, Cambridge
[4] Alexandru T. Bogdan şi co-autori (2010), Prospects of Agrifood Green Power in 2050 and Forecasting for 2100 with Sustenable Solutions Based on Ecobioeconomics new Paradigm, Bulletin UASVM Animal Science and Biotechnologies, 67(1-2)/2010, Print ISSN 1843-5262; Electronic ISSN 1843-536X
[5]Alexandru T. Bogdan, www.postdoctorat.ro