Combinarea inteligentă a conceptelor “soft şi hard în smart power” este denumită de Nye “Inteligenţă Contextuală“. În afacerile externe, această inteligenţă contextuală este capacitatea de a intui inteligent şi integrativ diagnosticul unei situaţii, care astfel, ajută oamenii politici de decizie, să combine tactici şi obiective pentru a crea strategii politice inteligente (strategic smart policies), putând influenţa comportamentul prin atracţie şi atractivitate, rezultând o atitudine politică de acţiune de tip “soft power” multipolară.

Inteligenţa contextuală ar trebui să debuteze cu o limpede înţelegere a punctelor tari, dar şi a limitelor şi a punctelor slabe ale puterii unei naţiuni. Nye susţine că politica mondială modernă este “Un Joc de şah Tridimensional”.

 

La nivelul de top general, se observă că puterea militară printre state este unipolară, în timp ce la nivelul mediu, cel al relaţiilor economice şi de afaceri interstatale, aceasta este multipolară, de mai bine de o decadă. La nivelul de bază, al relaţiilor transnaţionale (care implică politici legate de schimbările climatice, biodiversitate, conservarea mediului, protecţia mediului, droguri ilegale, terorismul, pandemiile etc.), puterea este încă în faza difuză şi nepolarizată, extinsă către diverşi actori, inclusiv, nonstatali. Inteligenţa contextuală este necesară, în ipoteza profesorului şi expertului Nye, ca să producă o strategie integrată inteligentă, care să combine strălucit puterea soft şi puterea hard, având ca rezultat efectiv şi eficace, succesul.