“În ultimele veacuri, mari personalităţi ale gândirii şi acţiunii românilor fie în ţara noastră,
fie pe alte meridiane ale globului, au demonstrat forţa spiritualităţii şi inventivităţii. Astfel, iluştrii noştri înaintaşi au dovedit cu prisosinţă acest lucru în multe domenii. Dimitrie Cantemir, Mihai Eminescu, George Enescu, Constantin Brâncuşi, Mihail Manoilescu, Henri Coandă, Nicolae Iorga, Mircea Eliade, George Emil Palade, J. M. Juran şi mulţi alţii.”

“Lucrarea oferă o extindere a spaţiului gândirii politico-economice spre o gândire multidimensională, de la gândirea simplistă, uniaxă şi egocentristă a interesului individual sau de grup – din păcate foarte răspândită încă – la o gândire armonioasă a binelui în sistem’. Principiile acestui mod nou de a gândi dezvoltarea durabilă sunt sinonime cu ceea ce numim astăzi spiritul KAIZEN sau Lean Thinking, cu alte cuvinte, cu principiile managementului îmbunătăţirii continue. Am putea descrie în esenţă semnificaţia spiritului KAIZEN ca fiind „ceea ce faci azi, pentru a fi mai bun ca ieri şi cum să te pregăteşti azi, ca mâine să fii mai bun decât azi”.

“Cel mai grav răspuns politic al comunităţii locale, atunci când i se iau resursele majore de existenţă – este abandonarea, adică abandonarea speranţei, cea care moare ultima…
Ideea de dezvoltare durabilă nu trebuie fetişizată, ea trebuie să rămână ca principiu fundamental, dar să ţină cont de nevoile esenţiale ale comunităţilor în succesiunea generaţiilor. Trebuie făcut un inventar şi apoi o selecţie a acelor acţiuni umane, care permit reproductibilitatea, evitând epuizarea resurselor naturale. Cei care vin după noi sunt copii şi nepoţii nostri, deci cei mai dragi nouă, ei sunt noua generaţie.”

“Autorii acestui important volum, demonstrează că, într-o lume a interdependentelor sporite şi extinse la scara planetară, cooperarea este singura modalitate de a face faţă sfidărilor cu care ne confruntăm. Ca alternativa viabilă faţă de actuala dispersare a eforturilor, ei ne propun un nou instrument funcţional de conlucrare coordonată la nivel internaţional pentru promovarea în apt a principiilor şi În esenţă, lucrarea susţine că sporirea credibilităţii şi eficientei acţiunii diplomatice clasice va fi determinată, acum şi în viitor, de extinderea sferei sale de aplicare în vastul domeniu al dezvoltării durabile, în
concordanţa cu marile tendinţe ce se afirmă pe plan internaţional.”

Carte bilingva (cuprins)
Editura Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania
ISBN 978-606-8371-61-0