Siguranţa Eco-Bio-Economică, (Eco-Bio-Economic-Safety) cu direcţionare în aspectele economice, de biodiversitate şi de siguranţă privind siguranţa şi securitatea alimentară  (Eco-Bio-Economic Food Safety), cu posibilă direcţionare într-o nouă sintagmă privind aspectele economice Eco-Bio-Siguranţa-Socială (Eco-Bio-Economic Social Safety), focalizând Satisfacţia Clientului (Customer Satisfaction) şi în egală măsură Protecţia Consumatorului (Customer Satisfaction), ţinand cont că atât siguranţa alimentară, cât şi siguranţa socială au printre alte importante obiective şi un scop comun - satisfacţia şi protecţia clientului, în extensie, a tuturor părţilor interesate (all interested parties). “Consumatorii au aşteptări din ce în ce mai crescute privind mediul înconjurător şi bunăstarea animalelor. Astăzi consumatorii sunt mult mai bine informaţi decât în trecut”[1]. Conform fostului standard ISO 9000-2000: Sisteme de management al calităţii, vocabular şi principii fundamentale (în prezent, ISO 9000:2005[2], în România, SR EN ISO 9000:2006[3]), Satisfacţia clientului este percepţia clientului despre măsura în care cerinţele acestuia au fost îndeplinite. În continuarea acestor idei am putea extinde termenii şi studiile cu trimitere direcţionată spre comportamentul
consumatorului-client, Eco-Bio-Comportamentul Consumatorului (Eco-Bio-Economic-Consumer Behavior) şi Eco-Bio-Protecţia Consumatorului (Eco-Bio-Economic-Consumer Protection). De asemenea pentru studii viitoare, putem extinde termenii și către producători și furnizorii de produse și servicii, privind comportamentului acestora față de piață, client și alte părți interesate: Eco-Bio-Comportamentul Producătorului (Eco-Bio-Producer Behavior) și Eco-Bio-Comportamentul Furnizorului (Eco-Bio-Supplier Behavior).

Focalizarea pe Client şi Consumator prin prisma calităţii şi a Eco-Bio-Economiei cu accent pe ecologie, biodiversitate, economie verde, afaceri verzi, calitate verde, poate introduce noi abordări posibile de accesat prin prisma comportamentului consumatorului şi a protecţiei consumatorului, corelate direct cu siguranţa şi cu securitatea alimentara.

Principiile managementului calităţii, cuprinse în standardul internaţional ISO 9000:2005, definesc Focalizarea pe Client: “Organizaţiile depind de clienţi  şi de aceea, trebuie să le înţeleagă nevoile curente şi viitoare, să îndeplinească cerinţele acestora şi să lupte pentru depăşirea aşteptărilor lor.”
[1] EFSA- European Food Safety Authority/www.efsa.europa.eu, Strategic plan of the European Food Safety Authority for 2009-2013
[2] Standardul ISO 9000:2005 Sisteme de Management al Calităţii.Principii Fundamentale  şi Vocabular.www.iso.org
[3] http://magazin.asro.ro